Trà Xanh Hoa Lài 1 – Trà Pha Chế – Trà Bảo Lộc

300.000/kg