Trà Xanh Hoa Lài (003) – Trà Pha Chế – Trà Bảo Lộc

180.000/kg