Trà Xanh Hoa Lài (002) – Trà Pha Chế – Trà Bảo Lộc

190.000/kg