Trà Ô long Hoa Lài – Trà Pha Chế – Olong Đậm Vị

360.000/kg