Olong Bưởi Đỏ

1.400.000

Chi tiết sản phẩm về trà Olong Bưởi
– Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất
– Quy trình sản xuất: Trà Oolong – tiêu chuẩn Vietgap, ISo 01/TVA/2021
– Sản xuất tại: nhà máy trà Tằng Vĩnh An, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Địa chỉ: Thôn 12, xã Đambri, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đông