Hồng Trà Hoa Hồng – Trà Pha Chế – Trà Bảo Lộc

300.000/kg