Hiển thị tất cả 9 kết quả

-4%

Nguyên Liệu Trà Sữa - Trà Trái Cây

Hồng Trà Nướng

220.000/kg
-4%

Nguyên Liệu Trà Sữa - Trà Trái Cây

Olong Bốn Mùa Special

480.000/kg
-5%

Nguyên Liệu Trà Sữa - Trà Trái Cây

Olong Nàng Tấm

200.000/kg
-5%

Nguyên Liệu Trà Sữa - Trà Trái Cây

Olong Nướng

200.000/kg
-5%

Nguyên Liệu Trà Sữa - Trà Trái Cây

Olong Tấm Lớn

200.000/kg
-6%

Nguyên Liệu Trà Sữa - Trà Trái Cây

Olong Tấm Lớn Nướng

150.000/kg
-4%

Nguyên Liệu Trà Sữa - Trà Trái Cây

Olong Xông Khói Special

480.000/kg
-5%

Nguyên Liệu Trà Sữa - Trà Trái Cây

Trà Xanh Gạo Rang

200.000/kg
-4%

Nguyên Liệu Trà Sữa - Trà Trái Cây

Trà Xanh Hoa Nhài Sữa

250.000/kg